Henrik Jan Haarink is architect. Hij ontwerpt bouwwerken en interieurs in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Hij heeft ervaring met het ontwerpen van hotels, scholen en particuliere woningen. Als freelancer wordt hij ingeschakeld door uiteenlopende architectenbureaus: Brique architecten, Bureau Fraai, 1meter98, Studio Spacious en Feld. Ook werkt hij voor particuliere opdrachtgevers. Hij heeft ervaring met op- en aanbouwen. Bij iedere fase van het bouwproces kan hij een rol spelen: het ontwerp, de vergunningenaanvraag bij de gemeente, overleg met de welstandscommissie en de bouwbegeleiding.

In 2012 studeerde Henrik Jan Haarink af aan de faculteit Architecture, Building & Planning van de TU Eindhoven. Enkele jaren daarvoor haalde hij zijn ingenieurs-diploma aan de hogeschool Saxion. Hij beheerst de tekenprogramma’s AutoCAD, SketchUp en Vectorworks tot in de finesses. Ook kan hij 3d-impressies maken.