Verplaatsbaar paviljoen Staatsbosbeheer

Dit ontwerp naar aanleiding van een prijsvraag van Staatsbosbeheer gaat uit van een massieve constructie van houten wanden. In de opgave is gevraagd een paviljoen te ontwerpen dat op twee locaties zou kunnen staan: één in de duinen in de buurt van de vleermuisbunker en één in de bossen rond het Rijksbunkercomplex in Wassenaar.

Een opgave met twee locaties vraagt echter om twee ontwerpen in plaats van één: door gebruik te maken van een eenvoudig te koppelen systeem van dragende houten wanden, is het mogelijk per locatie een passende constructie neer te zetten met gebruik van dezelfde elementen. Daarnaast wordt in het ontwerp gebruik gemaakt van een materiaal waar Staatsbosbeheer dagelijks mee werkt: de stammen van dennen die gekapt worden in de bossen.

Het ontwerp bij de vleermuisbunker is gelegen aan het bestaande olifantenpad naar de bunker. De route is hierin belangrijk: de nadruk ligt eerst op het prachtige duinlandschap. Pas bij het betreden van het paviljoen opent zich het weidse uitzicht op zee en het doel van de reis, de vleermuisbunker zelf. Het tweede paviljoen op de locatie bij het Rijksbunkercomplex wordt gebouwd met een deel van de elementen van het eerste. Het bevindt zich op een kruispunt bij de ingang van het complex en heeft daarom een meer alzijdige oriëntatie.

Bijkomend voordeel van dit ontwerp: het totale pakket aan elementen kan op een vrachtauto van Staatsbosbeheer geladen worden, zodat het elders weer kan worden opgebouwd.