Yotel Amsterdam

Voor dit concept-ontwerp voor alle publieke ruimten en de ‘back of house’ van het nog te bouwen Yotel Amsterdam, hebben we gekozen voor een geleidelijk verloop van de harde en ietwat kille huisstijl van Yotel in de entree met check-in, naar warmere materialen in het restaurant. Het verloop komt tot uitdrukking in de elementen die los in de ruimte staan. De vloer en het plafond functioneren als neutrale dragers van deze elementen. De materialen verlopen van Hi Macs bij de entree via tegelwerk en bolon naar burnished copper.

Project in opdracht van Studio Spacious.