Overal thuis

Een multidisciplinair project om te onderzoeken wat het begrip ’thuis’ betekent voor mensen uit de 27 lidstaten van de Europese Unie, en welke relatie dit heeft met de traditionele architectuur van dat land of die cultuur.

In samenwerking met kunstenaar en fotograaf Esther Kokmeijer maak ik een reis naar het hart van ieder land, naar het geografische zwaartepunt. We interviewen de bewoners die het dichts bij dit zwaartepunt wonen en verzamelen de rituelen, gewoonten en eigenschappen die een huis thuis maken.

Dit project manifesteert zich in beeldreportages voor verschillende media, een reizende tentoontstelling, en een kunstobject.

Contains the EU

Een tentoonstelling over het zwaartepunt van elk land van de EU, de plek die het land vertegenwoordigt in zijn zuiverste vorm. Contains the EU (deel van het project ‘Overal Thuis’) toont het hart van elk land en een inzicht in het leven van de (toen) 27 Europese gezinnen die het dichtst bij het exacte geografische middelpunt van hun land wonen. De volledige tentoonstelling past in een kist van 1m3, verwijzend naar de tijdelijke markeringen van 1m2 gemaakt op de zwaartepunten.

De zwaartepunten van de EU-lidstaten zijn speciaal voor dit project berekend door het kadaster. Het zwaartepunt of geografisch middelpunt is het gemiddelde van alle XY-coördinaten van een land. Als je bijvoorbeeld Nederland zou uitknippen en het platte vlak op een potlood zou zetten, is er slechts één punt waarop het land volledig horizontaal blijft balanceren: dit is het zwaartepunt.