Verplaatsbaar paviljoen Staatsbosbeheer

 

Dit ontwerp naar aanleiding van een prijsvraag van Staatsbosbeheer gaat uit van een massieve constructie van houten wanden. In de opgave wordt gevraagd een paviljoen te ontwerpen dat op twee locaties zou kunnen staan: één in de duinen in de buurt van de vleermuisbunker en één in de bossen rond het Rijksbunkercomplex in Wassenaar.
Een opgave met twee locaties vraagt echter om twee ontwerpen in plaats van één: door gebruik te maken van een eenvoudig te koppelen systeem van dragende houten wanden, is het mogelijk per locatie een passende constructie neer te zetten met gebruik van dezelfde elementen. Daarnaast wordt in het ontwerp gebruik gemaakt van een materiaal waar Staatsbosbeheer dagelijks mee werkt: de stammen van dennen die gekapt worden in de bossen.
Het ontwerp bij de vleermuisbunker is gelegen aan het bestaande olifantenpad naar de bunker. De route is hierin belangrijk: de nadruk ligt eerst op het prachtige duinlandschap. Pas bij het betreden van het paviljoen opent zich het weidse uitzicht op zee en het doel van de reis, de vleermuisbunker zelf. Het tweede paviljoen op de locatie bij het Rijksbunkercomplex wordt gebouwd met een deel van de elementen van het eerste. Het bevindt zich bij de ingang van het complex op een kruispunt en heeft daarom een meer alzijdige oriëntatie.

Bijkomend voordeel van dit ontwerp: het totale pakket aan elementen kan op een vrachtauto van Staatsbosbeheer geladen worden, zodat het elders weer kan worden opgebouwd.

Contains the EU

Een tentoonstelling over het zwaartepunt van elk land van de EU, de plek die het land vertegenwoordigt in zijn zuiverste vorm. Contains the EU (deel van het project ‘Overal Thuis’) toont het hart van elk land en een inzicht in het leven van de (toen) 27 Europese gezinnen die het dichtst bij het exacte geografische middelpunt van hun land wonen. De volledige tentoonstelling past in een kist van 1m3, verwijzend naar de tijdelijke markeringen van 1m2 gemaakt op de zwaartepunten.

De zwaartepunten van de EU-lidstaten zijn speciaal voor dit project berekend door het kadaster. Het zwaartepunt of geografisch middelpunt is het gemiddelde van alle XY-coördinaten van een land. Als je bijvoorbeeld Nederland zou uitknippen en het platte vlak op een potlood zou zetten, is er slechts één punt waarop het land volledig horizontaal blijft balanceren: dit is het zwaartepunt.

At home-ness

 

Dit object is ontworpen en gebouwd voor Art Rotterdam en Trendbeheer en is onderdeel van het project ‘Overal Thuis’. Het is een representatie van het idee ‘thuis’ in een abstracte vorm. Het thuisgevoel overstijgt de grenzen van d woning zelf. Buiten is net zo belangrijk als binnen en identiteit en gebeurtenissen spelen hierin een grote rol.